کلمات کلیدی LSI چگونه ساخته می‌شوند؟

کلمات کلیدی LSI چه کلمه‌هایی هستن و چگونه ساخته می‌شوند؟ آیا گوگل از این روش در رتبه‌بندی خود استفاده ...