نوفالو کردن لینک خارجی وردپرس

نوفالو کردن لینک خارجی وردپرس، لینکهای موجود در یک صفحه سایت را بر اساس امکان دنبال شدن توسط خزنده ...