حذف صفحات ایندکس شده سایت

گاهی گوگل صفحات جستجو یا صفحات خصوصی شما را ایندکس می‌کند و کاربران را به صفحات اشتباه هدایت می‌کند. ...