تگ کنونیکال چیست و چه تاثیری بر سئو دارد؟

تگ کنونیکال یکی از مفاهیمی است که مباحث زیادی را در زمینه‌ی بهبود سئو سایت به راه انداخته است. ...